TOPlist

Vodní nádrž Kružberk

Vodárenská nádrž leží na řece Moravici u Kružberka. Byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí řeky Odry. Vodní nádrž slouží jako rezervoár pitné vody pro Ostravský region a rovněž jako ochrana před povodněmi.
Přehradní hráz je dlouhá 280 m, vysoká 34,5 m a široká 9,5 m. Délka zatopeného údolí je 10 km. Voda z přehrady protéká 7 kilometrů dlouhou štolou vybudovanou ve skále do úpravny vody v Podhradí.
Ve vodě přehradní nádrže není umožněno koupání a provozování vodních sportů, ale je možné tu chytat ryby. Východním směrem od přehradní hráze jsou skalní útvary, využívané horolezci jako cvičné stěny. Po obou březích jsou zříceniny malých hradů Medlice a Šternek. Přehrada se proslavila TV seriálem Velké sedlo.
Vodní nádrž Kružberk Vodní nádrž Kružberk
Celkový pohled
Vodní nádrž Kružberk Vodní nádrž Kružberk
Přehradní nádrž
Fotografie uživatelů
Pracovní štola
Oderské vrchy
Oderské vrchy
štola uvnitř přehrady
Pod hrazí

Virtuální prohlídky serveru
Vodní nádrž Kružberk